Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Egzaminy

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ZAPISÓW NA EGZAMIN

Terminy egzaminów w roku akademickim 2018/2019

 

 

                           Godziny egzaminów i przydział sal

 

 

UWAGA!
Prosimy o stawienie się na egzamin z legitymacją studencką i dowodem osobistym            30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

UWAGA!
Dokument usprawiedliwiający nieobecność na egzaminie powinien być dostarczony  do sekretariatu Studium najpóźniej 7 dni od daty egzaminu.