Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Egzaminy

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ZAPISÓW NA EGZAMIN

                                                                            Egzamin 25.09.2020

                                                                 

                                                 Godziny egzaminów i przydział sal

 

UWAGA!
Prosimy o stawienie się na egzamin z legitymacją studencką i dowodem osobistym 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Przypominamy studentom przystępującym do egzaminu pisemnego o obowiązku stosowania właściwej ochrony nosa i ust  przy wchodzeniu na sale oraz w czasie trwania egzaminu.

UWAGA!
Dokument usprawiedliwiający nieobecność na egzaminie powinien być dostarczony  do sekretariatu Studium najpóźniej 7 dni od daty egzaminu.