Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Egzaminy

Kurs powtórzeniowy przed egzaminem poprawkowym:

  • General English
  • Business English

20 godzin (45 minut) w systemie on-line w dniach 23 – 31 sierpnia 2021.

Cena kursu w zależności od liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia: spnjo@sggw.edu.pl   lub tel. 22 59 355 31


 

*Terminarz egzaminów ustnych w sesji letniej 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 

HARMONOGRAM EGZAMINU Z JĘZYKÓW OBCYCH  W SESJI LETNIEJ 2020/21

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie – w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia harmonogram końcowego egzaminu poprawkowego z języków obcych w sesji letniej 2020/21 dla

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Informacja o godzinie egzaminów i przydziale auli zostanie umieszczona na stronie internetowej SPNJO  30.08.2021 w zakładce EGZAMINY.

 03 września 2021 (piątek)  – sesja poprawkowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Student, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie lub był nieobecny, zostanie automatycznie zapisany na termin poprawkowy.

 

Student, który nie zdał egzaminu ustnego w pierwszym terminie lub był nieobecny, zostanie automatycznie  zapisany na pisemny egzamin poprawkowy w formie stacjonarnej.

UWAGA – Zgodnie z regulaminem SPNJO, każdemu studentowi przysługują dwa podejścia do egzaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres spnjo@sggw.edu.pl

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ZAPISÓW NA EGZAMIN

 

                                                 Godziny egzaminów i przydział sal

 

UWAGA!
Prosimy o stawienie się na egzamin z legitymacją studencką i dowodem osobistym 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Przypominamy studentom przystępującym do egzaminu pisemnego o obowiązku stosowania właściwej ochrony nosa i ust  przy wchodzeniu na sale oraz w czasie trwania egzaminu.

UWAGA!
Dokument usprawiedliwiający nieobecność na egzaminie powinien być dostarczony  do sekretariatu Studium najpóźniej 7 dni od daty egzaminu.