Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

 

—————————————————————————————————-

Od semestru zima 2022/23 następuje zmiana w sposobie przekazania studentom informacji dotyczącej sprawdzenia przydziału budynku, auli oraz godziny egzaminu końcowego z języków obcych: 

 

  • Na kilka dni przed planowanym terminem egzaminu każdy zapisany student otrzyma wiadomość z informacją o nr budynku, nr auli oraz godzinie egzaminu na uczelniany adres poczty elektronicznej sXXXXXX@sggw.edu.pl 

 

                                                                                                                                                                     

  • 4.Uwaga studenci przystępujący do egzaminu końcowego po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka!

Od roku akademickiego 2018/19 lektorzy zapisują studentów na egzamin na podstawie obecności i udziału w zajęciach.