Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

Zapraszamy studentów rozpoczynających naukę języków obcych w semestrze zima 2022/2023 na pierwsze zajęciach z języka obcego według planu dla danego kierunku na:
parter, budynek SPNJO (nr 28) – język rosyjski
 I piętro, budynek SPNJO (nr 28) – język angielski
II piętro, budynek SPNJO (nr 28) – język francuski
III piętro, budynek SPNJO (nr 28) – język hiszpański i niemiecki

—————————————————————————————————-

Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze zima 2022/2023 znajdują się w zakładce “Zapisy na lektoraty”.


 

                                                                                                                                                                     

  • 4.Uwaga studenci przystępujący do egzaminu końcowego po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka!

Od roku akademickiego 2018/19 lektorzy zapisują studentów na egzamin na podstawie obecności i udziału w zajęciach.