Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Home

Kierownik SPNJO mgr Ewa SIKORSKA pok. 208 IIp.  22 59 35 531
Dyżur: wtorki w godzinach 12:00-13:00 , pokój 208 II piętro.
Z-ca Kierownika mgr Elżbieta SMOL pok. 204 IIp. 22 59 35 536
Dyżur: środy w godzinach 13:00-14:00 , pokój 204 II piętro.
Kierownik Sekcji Angielskiej mgr Urszula KOSAKOWSKA pok. 111 Ip. 22 59 35 532
Kierownik Sekcji Niemieckiej i Hiszpańskiej mgr Teresa KASZUBA-NAGLIK pok. 309 IIIp. 22 59 35 534
Kierownik Sekcji Rosyjskiej mgr Grażyna SOLECKA-WOJTYŚ pok. 10 parter 22 59 35 535
Kierownik Sekcji Francuskiej mgr Ewa SIKORSKA pok. 208 IIp. 22 59 35 531
Sekretariat Magdalena KARDASIEWICZ

Monika PERKA

pok. 208 IIp. 22 59 35 531
spnjo@sggw.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Dzień Godziny
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 10.00-14.00
środa 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie (SPNJO) jest jednostką międzywydziałową prowadzącą zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego (od października 2020) dla wszystkich wydziałów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich, a także z języka łacińskiego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Celem prowadzonych lektoratów z języków obcych jest :

  • opanowanie języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiające płynne i precyzyjne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie z uwzględnieniem języka specjalistycznego.
  • opanowanie praktycznych umiejętności pozwalających na sprawne pozyskiwanie i przekazywanie informacji oraz umożliwiających samodzielną pracę związaną z działalnością akademicką i zawodową

SPNJO SGGW współpracuje z wieloma firmami wydawniczymi i edukacyjnymi m.in. Pearson Polska, MACMILLAN Education (MACMILLAN GOLDEN PARTNER), Oxford University Press, Cambridge University Press, HACHETTE – Français langue étrangère, Hueber, Cornelsen,

W roku akademickim 2015/2016 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW uzyskało akredytację Londyńskiej Izby Handlowo-Przemysłowej (London Chamber of Commerce & Industry) uprawniającą do przeprowadzania międzynarodowych egzaminów LCCI IQ.