Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Home

Kierownik SPNJO mgr Urszula Kosakowska pok. 208 IIp.  22 59 35 531

Dyżury w semestrze zima 2023_24

Z-ca Kierownika SPNJO ds języka angielskiego mgr Anna Skorupska  pok. 204 IIp.  22 59 35 536

Dyżury zastępcy semestrze zima 2023_24
Z-ca Kierownika SPNJO ds innych języków obcych  mgr Teresa Kaszuba-Naglik pok. 304 IIIp. 22 59 35 533

Dyżury w semestrze zima 2023_24
Język niemiecki i hiszpański pok. 309 IIIp. 22 59 35 534
Język rosyjski i polski pok. 10 parter 22 59 35 535
Sekretariat Magdalena Kardasiewicz

Monika Perka

pok. 208 IIp. 22 59 35 531
spnjo@sggw.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Dzień Godziny
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 10.00-14.00
środa 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie (SPNJO) jest jednostką międzywydziałową prowadzącą zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego (od października 2020) dla wszystkich wydziałów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich, a także z języka łacińskiego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Celem prowadzonych lektoratów z języków obcych jest :

  • opanowanie języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiające płynne i precyzyjne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie z uwzględnieniem języka specjalistycznego.
  • opanowanie praktycznych umiejętności pozwalających na sprawne pozyskiwanie i przekazywanie informacji oraz umożliwiających samodzielną pracę związaną z działalnością akademicką i zawodową

SPNJO SGGW współpracuje z wieloma firmami wydawniczymi i edukacyjnymi m.in. Pearson Polska, MACMILLAN Education (MACMILLAN GOLDEN PARTNER), Oxford University Press, Cambridge University Press, HACHETTE – Français langue étrangère, Hueber, Cornelsen,