Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Home

Kierownik SPNJO mgr Urszula Kosakowska pok. 208 IIp.  22 59 35 531
Dyżur: czwartek, godz.13-14; w dniu 27.04- dyżur jest odwołany.
Z-ca Kierownika SPNJO ds języka angielskiego mgr Anna Skorupska  pok. 204 IIp.  22 59 35 536
Dyżur: czwartek, godz.12-13; w dniu 27.04- dyżur jest odwołany.
Z-ca Kierownika SPNJO ds innych języków obcych  mgr Teresa Kaszuba-Naglik pok. 204 IIp. 22 59 35 536
Dyżur: środa, godz. 13:30-14:30
Język niemiecki i hiszpański pok. 309 IIIp. 22 59 35 534
Język rosyjski pok. 10 parter 22 59 35 535
Język francuski pok. 304 IIIp. 22 59 35 533
Sekretariat Magdalena Kardasiewicz

Monika Perka

pok. 208 IIp. 22 59 35 531
spnjo@sggw.edu.pl

Godziny pracy sekretariatu:

Dzień Godziny
poniedziałek 10.00-14.00
wtorek 10.00-14.00
środa 10.00-14.00
czwartek 10.00-14.00

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie (SPNJO) jest jednostką międzywydziałową prowadzącą zajęcia z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz hiszpańskiego (od października 2020) dla wszystkich wydziałów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz na studiach doktoranckich, a także z języka łacińskiego dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Celem prowadzonych lektoratów z języków obcych jest :

  • opanowanie języka obcego na poziomie B2 lub wyższym według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, umożliwiające płynne i precyzyjne posługiwanie się językiem obcym w zakresie czterech sprawności: słuchanie, czytanie, pisanie, mówienie z uwzględnieniem języka specjalistycznego.
  • opanowanie praktycznych umiejętności pozwalających na sprawne pozyskiwanie i przekazywanie informacji oraz umożliwiających samodzielną pracę związaną z działalnością akademicką i zawodową

SPNJO SGGW współpracuje z wieloma firmami wydawniczymi i edukacyjnymi m.in. Pearson Polska, MACMILLAN Education (MACMILLAN GOLDEN PARTNER), Oxford University Press, Cambridge University Press, HACHETTE – Français langue étrangère, Hueber, Cornelsen,