Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy na lektoraty

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365 (dla nowo przyjętych studentów 1 roku,  możliwość zapisania się będzie od momentu uzyskania dostępu do Office 365).

 

Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze zima  2022/2023 

-dotyczy TYLKO studentów rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze zima 2022/2023

Studenci, którzy kontynuują naukę języka obcego w SPNJO

nie wypełniają formularza zgłoszeniowego!

1.   STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE
Zapisy od 13.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 10.00

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365 (dla nowo przyjętych studentów 1 roku,  możliwość zapisania się będzie od momentu uzyskania dostępu do Office 365).

Link do formularza zgłoszeniowego można skopiować do przeglądarki:

 

STUDIA STACJONARNE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUM09IR0xQTlVIRUFJRzVCVVlHNk5UNTE1Ty4u 

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUODdOUFNZS1QxSFZZOTVHME5aVzZNNVY3SC4u

Link będzie aktywny od 13.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 10.00

Wypełniając formularz zgłoszeniowy student deklaruje chęć nauki języka pierwszego wyboru i drugiego (innego niż pierwszy), spośród wskazanych w formularzu.

– Przy wyborze języka angielskiego student jest zobowiązany do napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik decyduje o przyjęciu do grupy. Testy odbędą się w formie stacjonarnej na pierwszych  zajęciach z języka obcego według planu dla danego kierunku.

Nazwiska studentów, którzy nie zakwalifikują się na język angielski, zostaną przekazane kierownikowi sekcji języka drugiego wyboru.

-Przy wyborze innego języka niż angielski zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Zgłoszenie się minimum 14 osób na dany język jest warunkiem utworzenia grupy.

Język hiszpański tylko dla studentów studiów stacjonarnychkontynuacja nauki
NIE TWORZYMY GRUP OD PODSTAW

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

 

2.   STUDIA DRUGIEGO STOPNIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE
Zapisy od 13.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 10.00

 

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365 (dla nowo przyjętych studentów 1 roku,  możliwość zapisania się będzie od momentu uzyskania dostępu do Office 365).

Link do formularza zgłoszeniowego można skopiować do przeglądarki:

STUDIA STACJONARNE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUNEkyWEFRVDA2OERDSTJRMVAxV0ZYSk9ROS4u

 

STUDIA NIESTACJONARNE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUQkxHVTQ1Q1E3WDZIU1BGRENFMUROM1lIVi4u

Link będzie aktywny od 13.09.2022 do 30.09.2022 do godziny 10.00

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Zgłoszenie się minimum 14 osób na dany język jest warunkiem utworzenia grupy.

Język hiszpański tylko dla studentów studiów stacjonarnychkontynuacja nauki po zdanym egzaminie na studiach I stopnia   NIE TWORZYMY GRUP OD PODSTAW

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl  

 

3.   STUDENCI POWTARZAJĄCY SEMESTR/LUB WARUNEK
Zapisy od 13.09.2022 do 15.10.2022r.

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365

Link do formularza zgłoszeniowego można skopiować do przeglądarki::

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUQzQ3UVY4UzQ3R0lCTTFTTUk0VThNU0pFMC4u

Link będzie aktywny od 13.09.2022 do 15.10.2022r.

Zgłoszenie studenta w formie skierowania wysyłane jest studentowi na pocztę elektroniczną MS TEAMS (s……….@sggw.edu.pl) i kierownika sekcji (do wiadomości). W celu przypisania do grupy, student powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem sekcji językowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu SPNJO telefonicznie 225935531 lub mailowo spnjo@sggw.edu.pl

 

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania studenta do grupy z wybranego języka.
Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane w celu utworzenia i przypisania do grup językowych. Przysługują Panu/Pani do dostępu, usunięcia, zmiany danych. Do inspektora ochrony danych, należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych  na adres email  iod@sggw.edu.pl. Pełna wersja klauzuli informacyjnej Klauzula-informacyjna_zapisy_na lektorat