Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy na lektoraty

Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze lato  2022/2023 

(dla nowo przyjętych studentów 1 roku,  możliwość zapisania się będzie od momentu uzyskania dostępu do Office 365).

-Dotyczy TYLKO studentów rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze lato 2022/2023

Studenci, którzy rozpoczęli naukę języka obcego w SPNJO w poprzednich semestrach nie wypełniają formularza zgłoszeniowego!
————————————————————————————————-

1.Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne
Zapisy od 10.02.2023 do 23.02.2023

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link będzie aktywny od 10.02.2023 do 23.02.2023r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUNjJDTTc1N0dESDFWTE1KTEU5WE04SUIzRC4u

Wypełniając formularz zgłoszeniowy student deklaruje chęć nauki jednego języka obcego spośród wskazanych w formularzu.

– Przy wyborze języka angielskiego student jest zobowiązany do wypełnienia testu kwalifikacyjnego w formie zdalnej (online). Wynik testu decyduje o przydzieleniu do grupy o odpowiednim poziomie, dlatego też prosimy o samodzielne wypełnianie testu.

Link będzie aktywny od 10.02.2023r. do 23.02.2023r.
Link do testu dla języka angielskiego:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUODdEWlgxVlhNV0w4OTFSVkdWN0NVQzFFSy4u

Studenci zainteresowani lektoratem z języka angielskiego, którzy nie wypełnią formularza zgłoszeniowego  oraz testu kwalifikacyjnego w podanym terminie, nie zostaną przyjęci na lektorat z języka angielskiego.
-Przy wyborze innego języka niż angielski zgłoszenie studenta jest przekazywane do zastępcy kierownika SPNJO ds. innych języków obcych mgr Teresy Kaszuby-Naglik.

Zgłoszenie się minimum 14 osób na dany język jest warunkiem utworzenia grupy.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski anna_skorupska@sggw.edu.pl

Język niemiecki, rosyjski teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

—————————————————————————————————

2.Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne
Zapisy od 10.02.2023 do 23.02.2023

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link będzie aktywny od 10.02.2023 do 23.02.2023r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUMkI5NzVWN0gzWldUNTJRVDFRNDBMNzU2NC4u

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do zastępców kierownika SPNJO odpowiedzialnych za poszczególne języki.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski anna_skorupska@sggw.edu.pl

Język niemiecki, rosyjski teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Zgłoszenie się minimum 14 osób na dany język jest warunkiem utworzenia grupy.
———————————————————————————————————-

3.Studenci powtarzający semestr/warunek /wznowienie/urlop/powtarzanie roku/przeniesienie
Zapisy od 20.02.2023 do 10.03.2023r.

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365

Link będzie aktywny od 20.02.2023r. do 10.03.2023r.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUREc5SjgzM0hDSFlHQkNWUUoySTk5RVlBMi4u

Zgłoszenie studenta wysyłane jest właściwemu zastępcy kierownika SPNJO w celu przypisania do grupy.
Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski anna_skorupska@sggw.edu.pl

Język niemiecki, rosyjski teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

 

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego,

SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania studenta do grupy z wybranego języka.

 

 

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane w celu utworzenia i przypisania do grup językowych. Przysługują Panu/Pani do dostępu, usunięcia, zmiany danych. Do inspektora ochrony danych, należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych  na adres email  iod@sggw.edu.pl. Pełna wersja klauzuli informacyjnej

Klauzula informacyjna_zapisy_na-lektorat