Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Egzaminy

 


Dodatkowy termin egzaminu dla studentów nieobecnych z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych odbędzie się:

  • w dniu 27/09/2022 z języka rosyjskiego w budynku SPNJO, parter, Informacja o godzinie egzaminu/sali zostanie wysłana na MS Teams.

                                                 Godziny egzaminów i przydział sal

Prosimy o stawienie się na egzamin z legitymacją studencką i dowodem osobistym
30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

UWAGA!
Dokument usprawiedliwiający nieobecność na egzaminie powinien być dostarczony  do sekretariatu Studium najpóźniej 7 dni od daty egzaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres spnjo@sggw.edu.pl

———————————————————————————————————-

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ZAPISÓW NA EGZAMIN