Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Egzaminy

 


 

                                                 Godziny egzaminów i przydział sal

Godziny i przydział sal/auli na egzamin 02.07.2022 będzie dostępny od dnia 27.06.2022 po godzinie 14:00.

Prosimy o stawienie się na egzamin z legitymacją studencką i dowodem osobistym 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu. Przypominamy studentom przystępującym do egzaminu pisemnego o obowiązku stosowania właściwej ochrony nosa i ust  przy wchodzeniu na sale oraz w czasie trwania egzaminu.

UWAGA!
Dokument usprawiedliwiający nieobecność na egzaminie powinien być dostarczony  do sekretariatu Studium najpóźniej 7 dni od daty egzaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres spnjo@sggw.edu.pl

———————————————————————————————————-

 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ZAPISÓW NA EGZAMIN