Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

 

 

 

                                                                                                                                                                     

  • 4.Uwaga studenci przystępujący do egzaminu końcowego po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka!

Od roku akademickiego 2018/19 lektorzy zapisują studentów na egzamin na podstawie obecności i udziału w zajęciach.