Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

 

Kurs powtórzeniowy przed egzaminem poprawkowym:

  • General English
  • Business English

20 godzin (45 minut) w systemie on-line w dniach 23 – 31 sierpnia 2021.

Cena kursu w zależności od liczby zgłoszeń.

Zgłoszenia: spnjo@sggw.edu.pl   lub tel. 22 59 355 31


*Terminarz egzaminów ustnych w sesji letniej 2020/21 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

HARMONOGRAM EGZAMINU Z JĘZYKÓW OBCYCH  W SESJI LETNIEJ 2020/21

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną COVID19, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie – w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Dydaktyki – przedstawia harmonogram końcowego egzaminu poprawkowego z języków obcych w sesji letniej 2020/21 dla

studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Informacja o godzinie egzaminów i przydziale auli zostanie umieszczona na stronie internetowej SPNJO  30.08.2021 w zakładce EGZAMINY.

 03 września 2021 (piątek)  – sesja poprawkowa studia stacjonarne i niestacjonarne

Student, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie lub był nieobecny, zostanie automatycznie zapisany na termin poprawkowy.

UWAGA – Zgodnie z regulaminem SPNJO, każdemu studentowi przysługują dwa podejścia do egzaminu.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres spnjo@sggw.edu.pl

 

                                                                                                                                                                     

  • 4.Uwaga studenci przystępujący do egzaminu końcowego po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka!

Od roku akademickiego 2018/19 lektorzy zapisują studentów na egzamin na podstawie obecności i udziału w zajęciach.