Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

  • W związku ze zmianą Organizacji Roku Akademickiego 2018/19 (zarządzenie Rektora nr 55 z dnia 23 listopada) i z przesunięciem terminu sesji zimowej,

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych zmienia terminy egzaminów końcowych dla studentów studiów stacjonarnych  :

 1. termin 29.01.2019r.

2. termin (poprawkowy) 07.02.2019r.

Pozostałe terminy egzaminów pozostają bez zmian.

 

 

  • Uwaga studenci przystępujący do egzaminu końcowego po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka!

Od roku akademickiego 2018/19 lektorzy zapisują studentów na egzamin na podstawie obecności i udziału w zajęciach.

 

 

  • Spnjo Informuje, że zmieniają się zasady zapisów na lektorat z języka obcego dla studentów rozpoczynających naukę języka w semestrze letnim 2018/19.Studenci zapisują się na lektorat w systemie ehms w terminie od 28.01.2019 do 14.02.2019r. Instrukcja dla studentów znajduje się w zakładce zapisy na lektoraty

 

  • SPNJO informuje studentów,że zakończone zostały zapisy na odpłatne powtarzanie zajęć z języka obcego ( warunek) w semestrze letnim 2018/19