Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

  • Test kwalifikacyjny dla doktorantów rozpoczynających lektorat w SPNJO odbędzie się w piątek 11.10.2019r  godz. 11:30
    w sali 201B ( sala nad basenem)

 

 

 

  • Uwaga studenci przystępujący do egzaminu końcowego po odpłatnym powtórzeniu ostatniego semestru języka!

Od roku akademickiego 2018/19 lektorzy zapisują studentów na egzamin na podstawie obecności i udziału w zajęciach.