Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Ogłoszenia bieżące

  • Dla studentów nieobecnych na egzaminie 29.06.2018r., 02.07.2018r. oraz 10.09.2018r. z powodu choroby lub innych ważnych udokumentowanych okoliczności losowych.

 Dodatkowy egzamin odbędzie się 20.09.2018r.

Dokumenty usprawiedliwiające nieobecność studenta na egzaminie powinny być  złożone w sekretariacie SPNJO w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od egzaminu.