Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Terminy egzaminów końcowych

Terminy egzaminów końcowych

z języków (angielski,francuski,niemiecki,rosyjski)  dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2017/18

  1. Sesja  I zimowa

 05.02.2018 r.          Poniedziałek             stacjonarne i niestacjonarne

  1. Sesja II zimowa (poprawkowa)

 16.02.2018 r.          Piątek                          stacjonarne i niestacjonarne

  1. Sesja letnia III

 02.07.2018 r.          Poniedziałek            stacjonarne i niestacjonarne

  1. sesja letnia IV (poprawkowa)

10.09.2018 r.          Poniedziałek             stacjonarne i niestacjonarne