Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Terminy egzaminów końcowych

Terminy egzaminów końcowych

z języków (angielski,francuski,niemiecki,rosyjski)  dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2016/17

  1. sesja  zimowa

 30.01.2017 r.             Poniedziałek             stacjonarne

10.02.2017 r.             Piątek                         niestacjonarne

  1. Sesja zimowa 

 13.02.2017 r.                 Poniedziałek        stacjonarne

17.02.2017 r.             Piątek                        niestacjonarne

  1. sesja letnia 

 28.06.2017 r.               Środa                           stacjonarne

07.07.2017 r.               Piątek                           niestacjonarne

  1. sesja letnia 

 14.09.2017 r.               czwartek                           stacjonarne, niestacjonarne