Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Terminy egzaminów końcowych

Terminy egzaminów końcowych

z języków (angielski,francuski,niemiecki,rosyjski)  dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2018/19

             1.Sesja  I zimowa

28.01.2019 r.          Poniedziałek             stacjonarne

10.02.2019 r.          Niedziela                   niestacjonarne

  1. Sesja II zimowa 

04.02.2019 r.          Poniedziałek             stacjonarne 

17.02.2019 r.           Niedziela                   niestacjonarne

  1.   Sesja  III letnia 

19.06.2019 r.            Środa                  stacjonarne 

07.07.2019 r.          Niedziela                   niestacjonarne

  1.   sesja IV letnia 

09.09.2019 r.          Poniedziałek             stacjonarne 

08.09.2019 r.           Niedziela                niestacjonarne