Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Terminy egzaminów końcowych

Terminy egzaminów końcowych

z języków (angielski,francuski,niemiecki,rosyjski)  dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2017/18

  1. Sesja  I zimowa

05.02.2018 r.          Poniedziałek             stacjonarne i niestacjonarne

  1. Sesja II zimowa (poprawkowa)

16.02.2018 r.          Piątek                          stacjonarne i niestacjonarne

  1.   Sesja letnia III

29.06.2018                   Piątek                    stacjonarne ( nowy termin)

 02.07.2018 r.          Poniedziałek             niestacjonarne

  1.   sesja letnia IV (poprawkowa)

10.09.2018 r.          Poniedziałek             stacjonarne i niestacjonarne