Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Terminy egzaminów końcowych

Terminy egzaminów końcowych

z języków (angielski,francuski,niemiecki,rosyjski)  dla studentów wszystkich rodzajów studiów w roku akademickim 2018/19

             1.Sesja  I zimowa

*29.01.2019 r.          Wtorek                     stacjonarne

10.02.2019 r.          Niedziela                   niestacjonarne

  1. Sesja II zimowa 

*07.02.2019 r.          czwartek                     stacjonarne 

17.02.2019 r.           Niedziela                   niestacjonarne

  1.   Sesja  III letnia 

19.06.2019 r.            Środa                         stacjonarne 

07.07.2019 r.          Niedziela                   niestacjonarne

  1.   sesja IV letnia 

09.09.2019 r.          Poniedziałek             stacjonarne 

08.09.2019 r.           Niedziela                niestacjonarne