Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

LCCI IQ

London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications

Londyńska Izba Handlowo-Przemysłowa jest jedną z najstarszych i największych brytyjskich instytucji przyznających szeroki wachlarz kwalifikacji z różnych dziedzin biznesu, uznawanych przez pracodawców , instytucje finansowe, handlowe, edukacyjne i administracyjne na całym świecie.

W roku akademickim 2015/2016 Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW zostało Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym LCCI IQ.

Egzaminy LCCI IQ przeprowadzane są 3 razy w roku w sesjach ogólnoświatowych oraz w dowolnym terminie na życzenie ( on Demand ). Rejestracja kandydatów przystępujących do egzaminów LCCI IQ może nastąpić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu opłaty kosztów egzaminu w terminie 2-3 miesięcy przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej LCCI IQ lub 6 tygodni sesji na życzenie ( on Demand ).

Prace pisemne i nagrania egzaminów ustnych przesyłane są do LCCI IQ do Londynu, gdzie są sprawdzane i oceniane. Przystępujący do egzaminu otrzymują po okresie 12-14 tygodni certyfikat , który ważny jest bezterminowo.

Posiadanie certyfikatu LCCI IQ to nie tylko potwierdzenie znajomości języka obcego, ale także umiejętności posługiwania się nim w konkretnej dziedzinie. Oferta LCCI IQ obejmuje m.in. :

Język angielski ogólny

 • JETSET
 • English Language Skills Assessment ( ELSE )

Język angielski specjalistyczny

 • English for Tourism
 • English for Accounting

Języki obce dla biznesu

 • English for Business ( EFB )
 • Spoken English for Industry and Commerce (SEFIC )
 • Diploma in Business English for International Managers
 • German for Business

Język angielski dla nauczycieli

 • First Certificate for Teachers of Business English
 • Certificate in Teaching English as a Foreign Language

Finanse I Rachunkowość dla księgowych

 • Book – keeping
 • Book – keeping and Accounts
 • Cost and Management Accounting
 • Business Statistics

Ceryfikowane egzaminy LCCI IQ na wszystkich poziomach są ściśle dopasowane do standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego ( CEFR ). Uznawane są na całym świecie przez pracodawców, uczelnie wyższe oraz Ministerstwa Edukacji jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego. Brytyjska organizacja The Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) prowadząca rekrutację na studia w Wielkiej Brytanii honoruje :

 • English for Business ( EFB ) level 3
 • Spoken English for Industry and Commerce ( SEFC ) level 3
 • English Language Skills Assesment ( ELSA ) Reading and Listening

z wynikiem 383 / 500 punktów

 • JETSET level 4, 5, 6, 7

Najpopularniejszymi egzaminami są English for Business, których zadaniem jest sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim                                              w dziedzinie biznesu. Od kandydatów wymagana jest umiejętność precyzyjnego rozumienia i wypowiadania się w formie pisemnej, doboru odpowiedniego tonu, formy i zawartości merytorycznej w określonych sytuacjach biznesowych. Egzaminy sprawdzają praktyczne umiejętności językowe, takie jak umiejętności prowadzenia korespondencji biznesowej, pisania raportów, notatek służbowych, rozumienie i analiza tekstów ekonomicznych, przygotowanie materiałów promocyjnych do publikacji.

Egzaminy English for Business dostępne są na 5 poziomach zaawansowania         ( level preliminary, 1, 2, 3, 4 ). Każdy egzamin składa się z obowiązkowej części pisemnej oraz z dodatkowych części : ustnej i rozumienia ze słuchu )

Certyfikaty LCCI IQ

 • zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r.( Dz.U.204, poz.1200 )
 • uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób , które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn.17 kwietnia 2012 r.
 • uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. ( Dz.U.218,poz.1695 )

Egzaminy LCCI IQ przeprowadzane będą przez Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI IQ Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych SGGW w Warszawie Centre Code:  POLA 114