Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Francuski

 

Dyżur kierownika sekcji języka francuskiego mgr Ewy Sikorskiej
w poniedziałki 4,11,18. VII, 26.IX w godzinach 12.00-13.00 pok. 208, II piętro.

Dyżur -zaliczenia poprawkowe, dopuszczenie do egzaminu w dniu 07.09.2022 godzina 13.00