Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy na lektoraty

Ze względu na niewystarczającą liczbę osób zgłoszonych na język hiszpański informujemy, że nie powstaną grupy z języka hiszpańskiego dla:

Studentów studiów stacjonarnych II stopnia
Studentów studiów niestacjonarnych I stopnia
Studentów studiów niestacjonarnych II stopnia

W celu dopisania się na  inny język prosimy studentów z w/w studiów o kontakt z kierownikami  poszczególnych sekcji językowych:

Język angielski- mgr Urszula Kosakowska
Język  francuski – mgr Ewa Sikorska
Język niemiecki- mgr Teresa Kaszuba Naglik
Język rosyjski – mgr Grażyna Solecka Wojtyś

Dane kontaktowe są umieszczone w poszczególnych zakładkach językowych.

——————————————————————————————————–

UWAGA  STUDENCI  ROZPOCZYNAJĄCY  LEKTORAT  Z  JĘZYKÓW  OBCYCH  W  ZIMIE  2020/21

3 TEST (OSTATECZNY) KWALIFIKACYJNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, którzy nie przystąpili do testu w poprzednich terminach mogą podejść do testu w sobotę 10 października 2020r. o godzinie 20.00.

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVH_277TBZJFgtVaqY4fsw5URFUyMUw5NDlTMThDVENMS0pLVDdXMjdSMi4u

Po tym terminie listy na lektorat języka angielskiego zostaną zamknięte

                                                                                                                                                                   

                                                 UWAGA JĘZYK HISZPAŃSKI

Nie tworzymy grup na poziomie podstawowym ( od zera).

Studenci, którzy uczyli się języka hiszpańskiego i wybrali lektorat z tego języka będą mogli przystąpić do testu kwalifikacyjnego.

Test odbędzie się on-line w piątek 09 października 2020 o godzinie 20.00

Link do testu będzie aktywny do godziny 20.45

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

Link do testu pojawi się  poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNURDc5OU1OS1I3SUhQQ1M5SjcwMFhDUExGTy4u

 

Zajęcia będą się odbywały w godzinach wieczornych w grupach międzywydziałowych.

 

                                                                                                                                                                     

 1. ROK I  i  II  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Test kwalifikacyjny z języka angielskiego  odbędzie się on-line w piątek 2 października 2020r.
o godzinie 15.00.

Do testu muszą przystąpić wszyscy studenci, którzy chcą kontynuować naukę języka angielskiego i zapisali się przez eHMS oraz ci, którzy nie zdążyli się zapisać.

Link do testu będzie aktywny na stronie Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (w zakładce zapisy na lektoraty) od godz. 15.00 do 15.45.

Link do testu poniżej ( link należy skopiować do przeglądarki internetowej)

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eVH_277TBZJFgtVaqY4fsw5URFUyMUw5NDlTMThDVENMS0pLVDdXMjdSMi4u

Warunkiem przystąpienia do testu jest dostęp do usługi  OFFICE 365.

 

Studenci II roku zakwalifikowani na język angielski zostaną zaproszeni do grup na platformie
MS Teams przez lektora przypisanego do grupy.

Studenci II roku niezakwalifikowani na język angielski zostaną zaproszeni do grup na platformie MS Teams na lektorat z drugiego języka wskazanego na teście.

Studenci, którzy zapisali się na inny język zostaną zawiadomieni za pośrednictwem MS TEAMS
o utworzeniu grupy pod warunkiem zgłoszenia się minimum 14 osób.

Studenci, którzy nie zdążyli się zapisać na  język: francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański proszeni są o zgłaszanie się drogą mailową:

temat maila:   zapisy na lektorat-studia pierwszego stopnia
treść maila :  imię,  nazwisko,  nr albumu,  kierunek, studia stacj./niestacj, numer telefonu, wybrany język (francuski, niemiecki, rosyjski, hiszpański)

 

Studenci I roku będą realizowali zajęcia z języka obcego w formie stacjonarnej.

Dotyczy studiów stacjonarnych, na kierunkach:
Leśnictwo, Informatyka i Ekonometria, Pedagogika, Socjologia, Biotechnologia i Gospodarka Przestrzenna

oraz studiów niestacjonarnych na kierunkach:
Informatyka i Ekonometria, Pedagogika i Gospodarka Przestrzenna

Proszeni są zatem o stawienie się w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (budynek 28)
na pierwszych zajęciach zgodnie z planem. Prosimy o przestrzeganie godzin.

parter – język rosyjski
I piętro – język angielski (przedstawione zostaną wyniki testów oraz podział na grupy)
III piętro – język niemiecki, francuski, hiszpański

 

 1. ROK I  i  II  studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia

Na wszystkie lektoraty prowadzone są ZAPISY  DROGĄ  MAILOWĄ  NA  ADRES:    spnjo@sggw.edu.pl

temat maila:   zapisy na lektorat-studia magisterskie
treść maila :  imię,  nazwisko,  nr albumu,  kierunek, studia stacj./niestacj, numer telefonu, wybrany język.

Dla studiów stacjonarnych do 7 października 2020r. do godziny 12.00
Dla studiów niestacjonarnych do 15 października 2020r. do godziny 12.00

Studenci spoza naszej Uczelni, którzy nie posiadają certyfikatu lub zaświadczenia o zdanym egzaminie z języka angielskiego na poziomie B2, zobowiązani są do napisania testu kwalifikacyjnego
z języka angielskiego.
Termin testu on-line zostanie podany na stronie SPNJO po zakończeniu zapisów.

Zajęcia na studiach magisterskich będą realizowane zdalnie.

W celu zapoznania się z prowadzącym lektorat z wybranego języka, zapraszamy wszystkich chętnych
do siedziby Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (budynek 28), na spotkanie z lektorem
(z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego) w terminie pierwszych zajęć, zgodnie z planem
dla danego kierunku
. Prosimy o przestrzeganie godzin.

parter – język rosyjski
I piętro – język angielski
III piętro – język niemiecki, francuski, hiszpański

 

                                                                                                                                                                     

 • Instrukcja zapisu na wybrany lektorat z języka obcego za pomocą Wirtualnego dziekanatu dla studentów, którzy będą rozpoczynać naukę języka obcego w SGGW.

W celu zapisania się na lektorat z języka obcego należy:

 1. Zalogować się do Wirtualnego dziekanatu
  1. W przeglądarce wpisać adres https://ehms.sggw.pl
  2. Zalogować się za pomocą swojego UID i hasła
   Uwaga: Jeżeli student nie pamięta swojego UID lub hasła powinien skorzystać z opcji [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] lub skontaktować się z pomocą informatyczną mailowo: pomoc_ci@sggw.pl lub telefonicznie: 22 59 355 50
 1. Przejść do oferty dydaktycznej
  1. Wybrać zakładkę [Mój plan]
  2. Z menu wybrać [oferty dydaktyczne]
  3. Wybrać rok i semestr w którym będą odbywać się zajęcia z języka
  4. Wybrać napis [Oferta planu podstawowego]
 1. Przejść do listy języków obcych do wyboru
  Rozwinąć listę lektoratów do wyboru klikając „+” przy nazwie  „$PO-język obcy zapisy”
 1. Zapisać się na wybrany lektorat z języka obcego
  1. W oknie oferta w liście wyświetlonych języków do wyboru zaznaczyć checkbox przy wybranym języku
  2. Za pomocą „strzałek” przenieść wybrany język do okna „Wybrane przedmioty”
  3. Zatwierdzić swój wybór przyciskiem [Zatwierdź] – wyświetli się okno informacyjne „Zapisano zmiany”

   Uwaga: Bardzo ważne! Jeżeli wybrany język nie zostanie zatwierdzony przyciskiem [Zatwierdź] student nie zostanie zapisany na wybrany lektorat z języka.
   Wybierać lub dokonywać zmiany lektoratu można w terminie podanym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.