Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy na lektoraty

*TEST  KWALIFIKACYJNY z języka hiszpańskiego

dla studentów rozpoczynających lektorat z języka obcego

w semestrze lato 2020/21.

Studia stacjonarne pierwszego stopnia

W dniu  4 marca 2021  w godzinach  20:30 – 21:15  odbędzie się test kwalifikacyjny
do grupy kontynuującej naukę języka hiszpańskiego.

Do testu mogą przystąpić studenci, którzy

–  znają język hiszpański na poziomie co najmniej A2+

–  w formularzu zgłoszeniowym wskazali j. hiszpański jako język „pierwszego wyboru”

–  nie zakwalifikowali się do grup angielskich i wskazali j. hiszpański jako język
„drugiego wyboru”

–  zostali zaproszeni do grupy Międzywydziałowej hiszpańskiej na platformie
MS TEAMS

–  nie są zarejestrowani w innych grupach językowych

Warunkiem wypełnienia testu jest dostęp do usługi OFFICE 365.

*Studenci, którzy NIE DOPEŁNILI OBOWIĄZKU zapisania się  na lektorat
w wyznaczonym terminie, powinni wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy w nieprzekraczalnym terminie
do 04.03.2021 do godziny 23.45

Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

 

Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUMllOSTQ4QUlTM0NZTlpENUhXOFdHMEZQVC4u

 Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUMTNUVFMzRVBMMzFUN1lIMlA4OTJVRlVBRC4u

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania studenta
do grupy z wybranego języka.

————————————————————————————————–

Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze lato 2020/21 – dotyczy studentów rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze lato 2020/21.

Studenci, którzy kontynuują naukę języka obcego w SPNJO nie wypełniają formularza zgłoszeniowego.
Nauka języków obcych w SPNJO prowadzona jest na następujących poziomach:

ANGIELSKI B1+, B2, C1, 
NIEMIECKI A2, B1, B2
ROSYJSKI A2, B1, B2
FRANCUSKI A2, B1, B2
HISZPAŃSKI  A2, B1, B2

Zgłoszenie się minimum 14 osób jest warunkiem utworzenia grupy na danym poziomie.

1.Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link do formularza zgłoszeniowego (poniższy link należy skopiować do przeglądarki internetowej) :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUMllOSTQ4QUlTM0NZTlpENUhXOFdHMEZQVC4u

Link będzie aktywny od 20.02.2021 do 25.02.2021 do godziny 23.45.

– Przy wyborze języka angielskiego student jest zobowiązany do napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik decyduje o przyjęciu do grupy. Testy odbędą się  w pierwszym dniu zajęć dla danego kierunku,  w godzinach przeznaczonych na zajęcia z języka obcego. Studenci, którzy wezmą udział w teście zostaną zaproszeni do grupy „nazwa kierunku-test” na platformie MS TEAMS.

Studenci dowiedzą się o przyjęciu na lektorat języka angielskiego po ponownym zalogowaniu się do grupy testowej.

Nazwiska studentów, którzy nie zaliczą testu z języka angielskiego zostaną przekazane kierownikowi sekcji języka drugiego wyboru.

– Przy pierwszym wyborze innych języków zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

2.Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link do formularza zgłoszeniowego (poniższy link należy skopiować do przeglądarki internetowej) :

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUMTNUVFMzRVBMMzFUN1lIMlA4OTJVRlVBRC4u

Link będzie aktywny od 20.02.2021 do 25.02.2021 do godziny 23.45.

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Jezyk angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Jezyk francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Jezyk rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Jezyk niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

  • Osoby powtarzające semestr / warunek nie wypełniają formularza zgłoszeniowego i nie przystępują do testu kwalifikacyjnego. Zgłaszają się (e-mail) do sekretariatu SPNJO od 01.03.2021 do 31.03.2021r.