Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy na lektoraty

Zapisy na lektorat z języka obcego w semestrze lato  2021/2022

-dotyczy studentów rozpoczynających naukę języka obcego w semestrze lato 2021/2022

Studenci, którzy kontynuują naukę języka obcego w SPNJO nie wypełniają formularza zgłoszeniowego!

*1.Studia pierwszego stopnia stacjonarne/niestacjonarne
Zapisy od 11.02.2022 do 22.02.2022

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link do formularza zgłoszeniowego proszę skopiować do przeglądarki:

STUDIA STACJONARNE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUOVhXTllHREgxVVVQNDlaUlNOMEJBTldMWC4u

STUDIA NIESTACJONARNE:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUQVcwUUE4S0ozSEpHWjNQUVNLTUVGMDBDSS4u

Link będzie aktywny od 11.02.2022 do 22.02.2022 do godziny 23.45.

Wypełniając formularz zgłoszeniowy student deklaruje chęć nauki języka pierwszego wyboru i drugiego (innego niż pierwszy), spośród wskazanych w formularzu.

Przy wyborze języka angielskiego student jest zobowiązany do napisania testu kwalifikacyjnego, którego wynik decyduje o przyjęciu do grupy. Testy odbędą się  w pierwszym dniu zajęć dla danego kierunku,  w godzinach przeznaczonych na zajęcia z języka obcego w formie stacjonarnej.

Nazwiska studentów, którzy nie zaliczą testu z języka angielskiego zostaną przekazane kierownikowi sekcji języka drugiego wyboru.

Przy pierwszym wyborze innych języków niż angielski zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański tylko dla studentów studiów stacjonarnych

*2.Studia drugiego stopnia stacjonarne/niestacjonarne
Zapisy od 11.02.2022 do 22.02.2022

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365.

Link do formularza zgłoszeniowego proszę skopiować do przeglądarki:

STUDIA STACJONARNE:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUMEw0RFhQOU9LTlAxSFVFN1dSVDlRQThVVi4u

STUDIA NIESTACJONARNE:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8ebZ8iX2eqSJLrGLbVFrLDZNUOFE5MFVJUFpSNDk2ME9PR0ExTjVOUVMxWi4u

Link będzie aktywny od 11.02.2022 do 22.02.2022 do godziny 23.45.

Zgłoszenie studenta jest przekazywane do kierowników sekcji, odpowiedzialnych za tworzenie grup i kontakt ze studentami.

Wszelkie pytania prosimy kierować na poniższe adresy:

Język angielski urszula_kosakowska@sggw.edu.pl

Język francuski ewa_sikorska@sggw.edu.pl

Język rosyjski grazyna_solecka_wojtys@sggw.edu.pl

Język niemiecki teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl

Język hiszpański  teresa_kaszuba_naglik@sggw.edu.pl  

Język hiszpański tylko dla studentów studiów stacjonarnych

*3.Studenci powtarzający semestr/lub warunek
Zapisy od 28.02.2022 do 15.03.2022

Zapisy na język obcy będą odbywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Warunkiem wypełnienia formularza jest dostęp do usługi OFFICE 365

Link do formularza zgłoszeniowego proszę skopiować do przeglądarki::

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Qiv5cNMdqUGuDgHL5Hy8eUXWh0LcJ79Mn3NQu4qWfI5UQzBJRzBEQzI1TDJIQzI4MEwzT1VUWU9VUC4u

Link będzie aktywny od 28.02.2022 do 15.03.2022 do godziny 23:45

Zgłoszenie studenta w formie skierowania wysyłane jest studentowi na pocztę elektroniczną MS TEAMS (s……….@sggw.edu.pl) i kierownika sekcji (do wiadomości). W celu przypisania do grupy, student powinien niezwłocznie skontaktować się z kierownikiem sekcji językowej.

Wszelkie pytania prosimy kierować do sekretariatu SPNJO telefonicznie 225935531 lub mailowo spnjo@sggw.edu.pl

*4. Klauzula informacyjna

Administratorem danych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowoursynowskiej 166. Dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane w celu utworzenia i przypisania do grup językowych. Przysługują Panu/Pani do dostępu, usunięcia, zmiany danych. Do inspektora ochrony danych, należy kierować sprawy dotyczące przetwarzania danych przez Administratora danych  na adres email  iod@sggw.edu.pl. Pełna wersja klauzuli informacyjnej Klauzula informacyjna_zapisy_na semestr lato 2021_2022

W przypadku niedopełnienia obowiązku wypełnienia formularza zgłoszeniowego,
SPNJO nie ponosi odpowiedzialności za brak przypisania studenta do grupy z wybranego języka.