Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy na lektoraty

SPNJO informuje, że zmieniają się zasady zapisów na lektorat z języka obcego dla studentów rozpoczynających naukę języka w semestrze letnim 2018/19. Studenci zapisują się na lektorat w systemie ehms w terminie  28.01.2019 do 14.02.2019, -kierunki w trakcie rekrutacji do 22.02.2019

 

Instrukcja zapisu na wybrany lektorat z języka obcego za pomocą Wirtualnego dziekanatu dla studentów, którzy będą rozpoczynać naukę języka obcego w SGGW.

W celu zapisania się na lektorat z języka obcego należy:

 1. Zalogować się do Wirtualnego dziekanatu
  1. W przeglądarce wpisać adres https://ehms.sggw.waw.pl
  2. Zalogować się za pomocą swojego UID i hasła
   Uwaga: Jeżeli student nie pamięta swojego UID lub hasła powinien skorzystać z opcji [rejestracja/odzyskiwanie kont studentów] lub skontaktować się z pomocą informatyczną mailowo: pomoc_ci@sggw.pl lub telefonicznie: 22 59 355 50
 1. Przejść do oferty dydaktycznej
  1. Wybrać zakładkę [Mój plan]
  2. Z menu wybrać [oferty dydaktyczne]
  3. Wybrać rok i semestr w którym będą odbywać się zajęcia z języka
  4. Wybrać napis [Oferta planu podstawowego]
 1. Przejść do listy języków obcych do wyboru
  Rozwinąć listę lektoratów do wyboru klikając „+” przy nazwie  „$PO-język obcy zapisy”
 1. Zapisać się na wybrany lektorat z języka obcego
  1. W oknie oferta w liście wyświetlonych języków do wyboru zaznaczyć checkbox przy wybranym języku
  2. Za pomocą „strzałek” przenieść wybrany język do okna „Wybrane przedmioty”
  3. Zatwierdzić swój wybór przyciskiem [Zatwierdź] – wyświetli się okno informacyjne „Zapisano zmiany”

   Uwaga: Bardzo ważne! Jeżeli wybrany język nie zostanie zatwierdzony przyciskiem [Zatwierdź] student nie zostanie zapisany na wybrany lektorat z języka.
   Wybierać lub dokonywać zmiany lektoratu można w terminie podanym przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.