Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Zapisy

Formularz zgłoszeniowy kandydatów przystępujących do egzaminów LCCI IQ

Rejestracja kandydata na egzamin następuje po dokonaniu wpłaty (patrz cennik egzaminów) na konto:

*informacja w sekretariacie SPNJO

i wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Wydruk dowodu wpłaty i formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć do Akredytowanego Centrum Egzaminacyjnego LCCI IQ pokój 204 lub sekretariatu SPNJO pokój 208